Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

ProAgria-ryhmän jäsenet
Urheilutie 6
01301 Vantaa
puh. 020 747 2400

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelusta vastataan viimeistään kahden arkipäivän kuluessa asiakasrekisteriä koskeviin kysymyksiin. Asiakaspalvelun yhteystieto on tuki@mloy.fi, puh. 020 747 2300, Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy, Asiakaspalvelu, PL 25, 01301 Vantaa

3. Rekisterin nimi

ProAgria-ryhmän Yhteinen Asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakassuhteen hoito ja ylläpito. ProAgria-ryhmän palveluiden laskuttaminen, hallinta, myynti ja markkinointi, asiakaskyselyt sekä asiakasinformaation toimittaminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot palveluihin rekisteröidyistä henkilöistä:

 • Etu- ja sukunimet
 • Osoitetiedot
 • Puhelinnumero(t), fax
 • Sähköpostiosoite
 • Y-tunnus
 • Asiointimaa ja –kieli
 • Tunnistustiedot (käyttäjätunnus/salasana)
 • Suoramarkkinointikiellot ja suostumukset
 • Tietojen luovutuskiellot ja suostumukset
 • Asiakkaan tilaamat palvelut
 • Asiakkaan itsensä antamat lisätiedot

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja käyttäjältä asiakassuhteen syntymisen yhteydessä sekä asiakassuhteen kestäessä. Henkilötietoja kerätään:

 • Rekisteröidyltä itseltään
 • Viranomaisten ylläpitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille. Tietoja voidaan (vain nimi- ja osoitetietoja) luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille ProAgria-ryhmän yhteistyökumppaneille, jotka toimivat sen toimeksiannosta ja lukuun.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa.

Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ulkopuoliselta käytöltä palomuurilla ja pääsy konesaliin on asiattomilta estetty. Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

 • ProAgria Keskusten Liitto ry ja sen jäsenet:

  • ProAgria Etelä-Pohjanmaa ryt
  • ProAgria Etelä-Savo ryt
  • ProAgria Etelä-Suomi ryt
  • ProAgria Kainuu ryt
  • ProAgria Keski-Pohjanmaa ryt
  • ProAgria Keski-Suomi ryt
  • ProAgria Lappi ryt
  • ProAgria Länsi-Suomi ryt
  • ProAgria Oulu ryt
  • ProAgria Pohjois-Karjala ryt
  • ProAgria Pohjois-Savo ryt

 • ProAgria Svenska lantbrukssällskapens förbund r.f. ja sen jäsenet:

  • Finska Hushållningssällskapet r.f.
  • Nylands Svenska Lantbrukssällskap r.f.
  • ProAgria Ålands Hushållningssällskap r.f.
  • Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

 • Maa- ja kotitalousnaisten keskus ry
 • Faba Osuuskunta
 • Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy
 • Osuuskunta ProAgria Palvelukeskus