Typpisäiliön testaus

Typen pysyvyys tilasäiliössä testataan.

Toimitustapa : Typpiauto